the best kind
of quality
is care

Helma Timmermans portret

graphic design
print & online

grafisch ontwerp | drukwerk & digitaal

> magazines | logo's | posters | branding | websites | annual reports | infographics | social media
(and all stuff you can imagine)

tijdschriften | logo's | posters | brochures | jaarverslagen | infographics | huisstijlen | websites | sociale media
(en alle dingen die je maar kunt bedenken)

> projectcoördinatie, artwork, lithografie en drukwerkbegeleiding

project coordination, artwork, lithography and
printing supervision

> werkt graag voor organisaties, overheden en bedrijven met een maatschappelijk hart

likes to work for social organisations and companies with a social heart

> denkt mee, coördineert, en begeleidt print of online trajecten

thinks along, coordinates print or online projects

> maakt verrassend & aansprekend beeld, verzorgt de tekst, fotografie of illustraties zelf of in samenwerking met externe partijen

creates surprising & appealing images and content, coordinates and supervises the design process and likes to team up or find just the right illustrators, photographers and writers to match your (organisations) vibes

> ontwerpt mooie, snelle, goed vindbare websites in samenwerking met ervaren webbouwers

designs beautiful, responsive, well-referenced websites in collaboration with experienced web builders

> heeft een groot netwerk van ontwerpers, kunstenaars, tekstschrijvers,  webbouwers, fotografen en drukkers

has a large network of designers, artists, writers, web builders, photographers and printers